Youtube

Algemene bezoekersvoorwaarden

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN ABSOLUTELY FRESH

Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ABSOLUTELY FRESH BV, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08161918, en zijn van toepassing op alle Overeenkomsten die met Bezoekers van door haar georganiseerde Evenementen worden gesloten. Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden als ook de Huisregels van ABSOLUTELY FRESH zijn online opvraagbaar en digitaal op te slaan via een speciale webpagina op de Website(s) van ABSOLUTELY FRESH www.absolutelyfresh.nl, een speciale hyperlink in de e-mails van de medewerkers van ABSOLUTELY FRESH en kunnen daarnaast op eventueel verzoek kosteloos worden toegezonden….

Klik hier voor de algemene bezoekersvoorwaarden van Absolutely Fresh